Nacionalna asocijacija preradjivača mleka
Serbian Dairies Association
girl girl
 • kuc
 • muza
 • meggle
 • leskovac
 • sabac
 • niska
 • somboled
 • ekomlek

PARTNERI ASOCIJACIJE


mlecniVodic eda

VESTI

Nacionalna asocijacija prerađivača mleka - SEDA na godišnoj EastAgri konferencijiPotpisan pravilnik o vraćanju dozvoljenog nivoa aflatoksina u mlekuGeneralni sekretar Evropske mlekarske asocijacije na “DANU MLEKA” u Novom SaduNacionalna asocijacija prerađivača mleka-SEDA za izmenu Pravilnika o veterinarsko-sanitarnim uslovimaDAN MLEKA - Dobra perspektiva mlekarske industrije na evropskom tržištuEvropska perspektiva mlekarskog sektora SrbijeMleko i struja - budućnost mlekarstva

email office@srpskemlekare.org

DOBRODOŠLI

Nacionalna asocijacija prerađivača mleka (SEDA) je volonterska industrijska asocijacija osnovana u decembru 2011. SEDA je nacionalno telo odgovorno za zastupanje ekonomskih interesa mlekarske industrije u Srbiji, kao i u internacionalnim telima koja se bave pitanjima mlekarstva. Tačnije, ona pruža podršku pri utvrđivanju interesa mlekarske industrije u odnosu na nacionalnu politiku o mlekarstvu, obezbeđuje informacije o ulozi mlečnih proizvoda u ishrani, promoviše održivu mlekarsku proizvodnju i zdravstveno bezbedne proizvode. SEDA ima osam članica: Mlekara Somboled, Mlekara Meggle, Mlekara Kuč, Mlekara Ekomlek, Niška mlekara, Mlekara Leskovac, Mlekara Šabac i Mlekara Muza
logo naslovna


KO SMO

Nacionalna asocijacija prerađivača mleka (SEDA) je jedina organizacija koja povezuje generalne direktore, rukovodioce i istraživače iz mlekarske industrije, medijske i naučne institucije u cilju zajedničkog rada na povećanju potražnje za mlekom i mlečnim proizvodima.

sedaLogo u brojevima:


10,500 farmera obezbeđuje
mleko za SEDA mlekare

121,000,000 je prihod članica
SEDA-e u 2010.

600,000 litara mleka se dnevno
preradi u SEDA mlekarama

1,267 ljudi je zaposleno u
SEDA mlekarama


Tržište mleka i mlečnih proizvoda je jedno od najdinamičnijih sektora u okviru prehrambene industrije. Glavni izazovi sa kojima se industrija suočava su nove mogućnosti na tržištima u razvoju, promene u potražnji potrošača, politika ishrane i regulatorna okolina. Uloga SEDA-e je da omogući ostvarivanje maksimalne koristi od ovih promena, da unapredi i zaštiti poziciju domaćih mlekara.

Gore navedeni ciljevi biće ostvareni usmeravanjem na sledeće zadatke:


PROMOVISANJE NAJBOLJIH PRIMERA IZ EVROPSKE PRAKSE

PODIZANJE SVESTI FARMERA

PRENOS PRIKUPLJENOG ZNANJA SVIM NAŠIM PARTNERIMAVažan deo našeg posla je i promocija uloge mleka i mlečnih proizvoda u balansiranoj ishrani. U realizaciju svih aspekata ove promotivne kampanje biće uključeni i svi naši članovi (mlekare), ali nećemo se ograničiti samo na saradnju sa njima. Da bismo povećali naš uticaj pokušaćemo da implementiramo održive programe i učvrstimo saradnju sa školama, medicinskim institucijama, naučnim organizacijama i relevantnim državnim organima.


SEDA VREDNOSTI


Naše vrednosti

bullet Integritet Mi uvek delujemo u skladu sa etičkim principima.
bullet Pouzdanost Mi ispunjavamo naše obaveze i preuzimamo odgovornost za svoja dela.
bullet Zajedništvo Mi smo posvećeni služenju, usmeravanju i obrazovanju zajednica u kojima živimo.
bullet Kvalitet Mi se zalažemo za kvalitet – kvalitet naših proizvoda, usluga i našeg načina poslovanja.
bullet Strast Mi smo strastveni po pitanju mlekarske industrije i snabdevanja zemlje i sveta bezbednim, hranjivim proizvodima.


Misija

Naša misija je da ojačamo ekonomsku i društvenu poziciju mlekarskih kompanija u Srbiji pružajući im uvid, smernice i mogućnost umrežavanja.Vizija
 • Podrška konkurentnosti srpske mlekarske industrije.
 • Doprinos procesu internacionalizacije srpske mlekarske industrije.
 • Pozicija nacionalnog i internacionalnog centra za kompetenciju srpske mlekarske industrije.
 • Angažovanje oko promovisanja zdrave društvene zajednice, s fokusom na mleko kao bitnim sastojkom srpske ishrane.
 • Doprinos održavanju visokog statusa industrije u svesti potrošača, kao i visokog nivoa prerade i razvoja.


USLUGE ZA ČLANOVE


Regulatorne


Radimo sa članovima i partnerima da bismo osigurali regulatornu okolinu kompatibilnu sa interesima mlekarske industrije i sve veće potražnje za mlekom i mlečnim proizvodima.

Komunikacije


Omogućavamo razvoj efektivnih komunikacionih strategija i najboljih primera iz prakse čime stalno podržavamo promovisanje pozitivnih svojstava mlečnih proizvoda.

Usmeravanje kroz znanje i profesionalnu kompetentnost

Obezbeđujemo našim članovima najbolje savete i stručno mišljenje. Mi pratimo srpsko i strano tržište pružajući našim članovima stalan uvid u najnovija dešavanja u oblasti mlekarske industrije.


POSTANITE ČLAN

Svi preradjivači mleka u Srbiji su više nego dobrodošli da nam se pridruže, kao i sve kompanije koje se bave ili imaju kontak sa mlekarskim sektorom u Srbiji. Ukoliko želite da postanete član Nacionalnog Udruženje Preradjivača Mleka i time unapredite kvalitet svog rada, molimo Vas da nas kontaktirate. Bićemo više nego zadovoljni ukoliko SEDA može da posluži kao mehanizam koji će sa Vama raditi na unapredjenju kvaliteta mleka, ako i povećanja negove potrošnje.Prednosti članstva
 • Regulatorni uticaj – Mi pružamo našim članovima informacije o zakonima važnim za mlekarski posao i štitimo njihove komercijalne i političke interese u odnosu na nacionalnu politiku, Evropsku uniju i druge internacionalne asocijacije i organizacije.
 • Umrežavanje – Našim članovima obezbeđujemo forum za susrete sa uspešnim parnerima iz mlekarske poslovne zajednice, za saradnju sa nacionalnim i internacionalnim autoritetima i organizacijama i za proširenje poslovnih kontakata.
 • Komunikacija i izgradnja imidža - promotivne prodajne kampanje za mleko i mlečne proizvode, uključujući školsko mleko i njegove hranjive vrednosti.
 • Pristup finansiranju – Našim članovima pružamo informacije o izvorima finansiranja, pozivima za prijavljivanje i donatorskim sredstvima.
 • Pristup programima za povećanje kapaciteta i stručnosti - sticanje novih znanja i tehničkih veština putem SEDA trejning programa.
 • Pristup web sajtu sa čitavim nizom interaktivnih alata koji podstiču saradnju između članova.
 • Pristup radnim grupama Evropske mlekarske asocijacije koje čine vrhunski istraživači i rukovodioci koji sarađuju na ključnim pitanjima mlekarske industrije.
 • Pristup podacima i sadržajima vezanim za naučne, regulatorne i komunikacijske aktivnosti širom sveta.
 • Uvid u globalne tokove - mogućnosti, izazovi i najbolji primeri iz prakse.
 • Godišnji sastanak na kome članovi glasaju o programu rada i pravcu kojim SEDA treba da se kreće.